Algemene Voorwaarden

 • Versie: 1.1
 • Ingangsdatum: 2 april 2019

Algemeen en definities

 • Hondenuitlaatservice WalktheDogs, gevestigd Laan van Wateringse Veld 564, 2548 CL te Den Haag, vertegenwoordigd door Linda, hierna te noemen opdrachtnemer.
 • Persoon (hondenbezitter) die de overeenkomst, inschrijfformulier en eventuele sleutelovereenkomst heeft ondertekend, hierna te noemen opdrachtgever.
 • Het uitlaten en/of opvangen van de hond van de opdrachtgever door de opdrachtnemer is de opdracht.
 • Er wordt een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever gemaakt voor onbepaalde tijd, waarbij de opdrachtnemer de hond(en) van de opdrachtgever uitlaat dan wel opvangt tegen een door de opdrachtgever te bepalen prijs.
 • Opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar van de hond.
 • Opdrachtnemer is door ondertekening van de overeenkomst gemachtigd de hond uit te laten.
 • Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een degelijke halsband en riem.
 • Opdrachtgever accepteert dat de hond na de wandeling nat en of vies kan zijn. Opdrachtnemer zorgt voor eerste reiniging (drogen met handdoek), maar is niet verantwoordelijk voor verdere gevolgen hiervan.

Gedrag en entingen

 • Uw hond dient sociaal te zijn naar andere honden/dieren en mensen.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag, hierover zal wel eerst contact worden opgenomen met de eigenaar.
 • Puppy’s mogen mee vanaf 6 maanden.
 • Ongecastreerde reuen kunnen niet in de roedel mee. Individuele uitlaat is in overleg wel mogelijk.
 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. (zit, af, hier en volg).
 • Uw hond dient gezond te zijn.
 • Uw hond dient ingeënt te zijn tegen Hondenziekte, Weill, Parvo en Kennelhoest. Of getest m.b.v. titerbepaling.
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 • Bij ziekte of loopsheid, waarbij de hond niet mee kan in de roedel, kan er in overleg een passende oplossing gezocht worden voor het uitlaten van uw hond.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.

Schade en aansprakelijkheid

 • Uw hond dient te zijn opgenomen in uw WA-verzekering. Opdrachtgever/eigenaar blijft ten alle tijden verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade aan derden voor/door zijn/haar hond.
 • Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele inbraak in woning van de opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op grond van een, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, niet voorziene omstandigheid, zoals autoproblemen, ziekte, weersomstandigheden of familieomstandigheden.
 • In losloopgebieden zal uw hond bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden (tenzij anders afgesproken). Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond.

Calamiteiten

 • Bij extreem warme temperaturen, extreme gladheid of weeralarm worden de honden in overleg apart van uit huis ongeveer 10 minuten uitgelaten. Dit om o.a. oververhitting van de honden te voorkomen.
 • Opdrachtnemer handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar de dierenarts. De kosten hiervoor zijn voor de opdrachtgever/eigenaar.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekte, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond.

Opzeggen en afzeggen

 • Indien de opdrachtgever bij verhindering dit 24 uur van te voren meldt aan Opdrachtnemer, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt zonder extra kosten. Indien de opdrachtgever niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens haar vakantie. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan tijdig (minimaal 4 weken van te voren)op de hoogte.
 • Indien uw hond niet aanwezig is of wij geen toegang hebben tot de woning worden de kosten van de geplande wandeling of bezoek volledig in rekening gebracht.
 • Opdrachtgever heeft het recht te allen tijde op te zeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, reeds betaalde gelden worden dan niet terug betaald.
 • Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om het contract op te zeggen; de reeds betaalde gelden worden u dan terug betaald.

Betalingen en sleutelcontract

 • Alle prijzen weergegeven zijn inclusief 21% B.T.W.
 • Betaling binnen 8 dagen na ontvangst factuur op de rekening van hondenuitlaatservice WalktheDogs, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling heeft opdrachtnemer het recht om het contract te ontbinden.
 • Er bestaat de mogelijkheid een uitlaatstrippenkaart aan te schaffen waarvoor vooraf de betaling dient te worden gedaan. Deze strippenkaart is een jaar geldig.
 • Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaatst van de strippenkaart.
 • Indien u niet thuis bent, dient u opdrachtnemer van een huissleutel te voorzien zodat uw hond thuis opgehaald kan worden. Hiervoor is een sleutelcontract geldend.